Lietuvos susisiekimo pažanga per 20 metų

Lietuvos Žinios. 1938 02 15. p.7