Šiaulių m. tarybos posėdis

Lietuvos Žinios. 1938 04 01. p.8