Miesto taryba nutarė patikrinti garažo griuvimo nuostolius

Lietuvos Žinios. 1938 04 29. p.7