Žemaičių ir Aukštaičių plentai rudenį bus baigti tiesti

Lietuvos Žinios. 1938 07 13. p.5