Siaurojo geležinkelio Panevėžys - Joniškėlis statybos darbai baigiami

Lietuvos Žinios. 1938 09 21. p.5