Kauno m. savivaldybė iškilmingai paminėjo dvidešimties metų sukaktį

Lietuvos Žinios. 1938 12 23. p.20