Mažeikiai. B-vė Žemaitijos linas pradėjo darbą

Lietuvos Aidas. 1940 05 16. p.9