Lietuvos susisiekimas

Lietuvos Žinios. 1933 02 14. p.2