Skuode įsakė nugriauti 40 lūšnų

Lietuvos Žinios. 1933 03 01. p.5