Centralinės plačiųjų geležinkelių dirbtuvės

Lietuvos Žinios. 1933 03 15. p.5