Jau laiaks statyti tiltas

Lietuvos Žinios. 1933 03 22. p.5