Naikina III pigių butų koloniją

Lietuvos Žinios. 1933 05 03. p.5