Atidavė Kauno miesto ligonių kasos rūmus statyti

Lietuvos Žinios. 1933 07 10. p.5