Kur eis paralelinis kelias

Lietuvos Žinios. 1933 08 18. p.7