Kauno kapinių reikalu

Lietuvos Žinios. 1933 08 25. p.5