Miesto tarybos posėdy

Lietuvos Žinios. 1933 10 03. p.6