Naują pradžios mokyklą pastačius

Lietuvos Žinios. 1933 10 16. p.6