Kauno ligoninei vieta jau parinkta

Lietuvos Žinios. 1933 10 23. p.6