Aktualieji Kauno miesto reikalai

Lietuvos Žinios. 1933 11 25. p.7