Marijampolė. Kas verta pamatyti Marijampolėje

Lietuvos Aidas. 1940 05 27. p.9