Butų reikalai Vilniuje

Lietuvos Aidas. 1940 05 28. p.7