Pareigingumo stoka miesto tvarkymo reikaluose

Lietuvos Aidas. 1940 05 29. p.6