2 mil. litų pradžios mokyklų namų statybai

Lietuvos Žinios. 1940 04 13. p.14