Tvarkys mieste iškabas

Lietuvos Žinios. 1940 04 27. p.15