Vilniaus rotušė sutvarkya

Lietuvos Žinios. 1940 06 04. p.9