Kazlų Rūda. Pasiruošę sutikti vasarotojus

Lietuvos Aidas. 1940 06 05. p.7