Vilnius rengiasi pirmajam miesto tarybos posėdžiui

Lietuvos Žinios. 1940 06 05. p.7