Tėviškės muziejų A. Panemunėje vis dėlto steigs

Lietuvos Žinios. 1940 06 05. p.9