Vilniaus kūrėjui Gediminui Vilniuje bus pastatytas paminklas

Lietuvos Žinios. 1940 06 13. p.9