100 kilometrų naujų geležinkelių bus nutiesta dar šiais metais

Lietuvos Aidas. 1940 06 06. p.1