Šiauliai. Bubių vasarvietė

Lietuvos Aidas. 1940 06 10. p.9