Naujoj Vilnioj, prie Vilnelės

Lietuvos Aidas. 1940 06 13. p.3