Daugiau meilės ir rūpesčio Trakų piliai

Lietuvos Aidas. 1940 06 15. p.7