Į trobesių statybą pernai įdėta 74 mln. lt

Lietuvos Aidas. 1940 06 16. p.2