Volters ir Ko. reklaminis skelbimas

Lietuvos Ūkininkas. 1921 02 03. p.11