Susisiekimas tapr Rygos ir Berlyno

Lietuvos Ūkininkas. 1921 02 17. p.7