Tarp Kauno ir Karaliaučiaus susisiekimas oru

Lietuvos Ūkininkas. 1921 03 10. p.7