Žinutės iš Pasvalio

Lietuvos Ūkininkas. 1921 07 21. p.7