Žinutė apie parodą Kaune

Lietuvos Ūkininkas. 1921 10 13. p.7