Reportažas iš žemės ūkio parodos Kaune

Lietuvos Ūkininkas. 1921 10 27. p.7