Ekonominės karių bendrovės reklama

Lietuvos Ūkininkas. 1922 01 08. p.12