Žinutė apie Pilviškius

Lietuvos Ūkininkas. 1922 01 16. p.5