Šaulių namai - tautos namai

Lietuvos Žinios. 1934 02 23. p.5