Nauja darbininkų kolonija

Lietuvos Žinios. 1934 05 23. p.7