Sporto rūmai jau baigiami įrengti

Lietuvos Žinios. 1934 06 15. p.7