Inž. Frykas nubaustas 6 mėn. kalėjimo

Lietuvos Žinios. 1934 08 29. p.6