Kur ir kokį statyt Dariui ir Girėnui paminklą

Lietuvos Žinios. 1934 12 28. p.5