Kauno gatvės, baseinai, kūdros ir kt. menki dalykai

Lietuvos Žinios. 1935 12 28. p.7