Kauno m. taryba priėmė privalomą nutarimą miesto žalumynų apsaugos reikalu

Lietuvos Aidas. 1939 05 26. p.3