Svarstė cemento fabriko steigimo fabriką

Lietuvos Aidas. 1939 06 01. p.8